Thiết bị định vị không dây VT03D nam châm dính cực chắc

Định vị không dây VT03D pin 15 ngày

Kích thước tương đương thẻ ATM

Nam châm dính cực chắc

Định vị chính xác 99%

.
.
.
.